اداره آموزش های کوتاه مدت معارف اسلامی

اداره آموزش دوره های کوتاه مدت معارف اسلامی با عنایت به سیاست های جامعه الزهراء سلام الله علیها و همچنین در راستای وظایف محوله به این اداره، مبنی بر برگزاری دوره های کوتاه مدت معارف و علوم اسلامی برای متقاضیان ملی و فراملی، اقدام به طراحی و تدوین دوره-های متنوع کوتاه مدت برای گروه های مختلف مخاطبان کرده است.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با بخش

 • مدیر مرکز: ۳۲۱۱۲۳۰۵
 • دوره عمومی: 2440 - 32112301
 • دوره تکمیلی: 2313 - 32112312
 • پشتیبانی فنی: 2441 - 32112566
 • کانال مرکز: http://sapp.ir/jz2305