آخرین اخبار

دستاوردهای علمی - پژوهشی

سامانه ها

دسترسی به سامانه‌ها و اتوماسيون‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، تبليغی، فرهنگی و تربيتی جامعة الزهرا سلام الله عليها

 • 00 copy
  سامانه دانش پژوهان
 • سامانه دانش آموختگان
  سامانه دانش آموختگان
 • سامانه اساتید
  سامانه اساتید
 • سامانه کتابخانه
  سامانه کتابخانه
 • سامانه سنجش و پذیرش
  سامانه سنجش و پذیرش
 • سامانه فروشگاه کتاب
  سامانه فروشگاه کتاب
 • سامانه نخبگان
  سامانه نخبگان
 • سامانه مبلغان
  سامانه مبلغان
 • سامانه آموزش مجازی
  سامانه آموزش مجازی
 • دبیرخانه چهل سالگی
  دبیرخانه 40 سالگی
 • دانشکده هدی
 • مجتمع هدی
 • مرکز مشاوره
 • پاسخ به سوالات
 • زبان فارسی
 • پژوهشگاه مطالعات اسلامی

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱

جامعه الزهرا