ارتباط با ما

 

   نام بخش  تلفن  نام بخش  تلفن  نام بخش  تلفن  نام بخش  تلفن
 حوزه مدیریت  مراجعات دفتر مدیر 32112012 مکاتبات دفتر مدیر  32112111 دبیرخانه 32112246  اداره کل حوزه مدیریت  32112065
  مشاور عالی مدیر 32112564  مشاور آموزش  32112075        
  روابط عمومی 32112160 بازرسی و پاسخ به شکایات 32112230 امور حقوقی  32112316 اندیشکده 32112603
 معاونت آموزش دفتر معاونت  32112220   اداره کل سنجش و پذیرش  32112515  اداره کل امور اساتید  32112114 اداره کل خدمات آموزشی  32112361
  مدیریت تحصیلات عمومی 32112610 مدیریت تحصیلات تکمیلی 32112421 مرکز آموزش مجازی و غیرحضوری

32112305

32112441

مرکز آموزش های آزاد و مهارتی 32112629
 معاونت پژوهش  دفتر معاونت  32112602  اداره کل برنامه ریزی و امور پژوهشی  32112404  اداره کل همکاری ها و پشتیبانی های پژوهشی  32112485  کتابخانه  32112403
معاونت تبلیغ و امور فرهنگی دفتر معاونت 32112091 اداره کل تبلیغ 32112181 اداره کل امور فرهنگی 32112591 مرکز پاسخگویی به سوالات دینی 02531768
  اداره قرآن و حدیث 32112546 گروه مطالعات و برنامه ریزی 32112055        
معاونت منابع انسانی و پشتیبانی دفتر معاونت 32112020 اداره کل منابع انسانی 32112637 اداره کل امور مالی 32112251 اداره کل پشتیبانی 32112050
  اداره کل عمران و نگهداری 32112627 اداره هماهنگی خواهران 32112450 اداره رفاه و سلامت 32112626    
ادارات مستقل مرکز برنامه ریزی و نظارت 32112203 اداره کل صیانت 32112200 دفتر فناوری اطلاعات 32112300 دفتر بین الملل 32112270
   دانش آموختگان و استعدادهای برتر 32112558            
واحدهای وابسته ورزشگاه شهیده سیاری 32112373 مهدکودک  32112040 مجتمع هدی 32112025 دانشکده هدی 32925104
  مرکز مشاوره 32112030 پژوهشگاه مطالعات اسلامی 32112324        

 

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱