نشریات

 

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده
فصلنامه علمی تخصصی نامه جامعه
 
 
 
 
 
 
 

.

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

  • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
  • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
  • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
  • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
  • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱